פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 9.2.2023.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – פתח תקווה.
  • זוכה – אקרו נדל"ן.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה במגרש בשטח קרקע של כ- 8,900 מ"ר במתחם סירקין בפתח תקווה. בהתאם לתכנית החלה על הקרקע ניתן להקים פרויקט הכולל שני בנייני מגורים ל – 174 יחידות דיור. בהתאם להוראות המכרז, 50% תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח ויתר יחידות הדיור יושכרו לשוק החופשי לתקופה של 20 שנים.
  • תמורה – 18,000,000 ₪ (כולל מע"מ) והוצאות פיתוח בסכום כולל של כ – 19,000,000 ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות