פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 8.11.2022.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – מתחם טחנת הקמח יפו, תל אביב יפו (חלקה 134 בגוש 7051).
  • רוכשות – קרן ריאליטי יחד עם קבוצת יצחק.
  • ממכר – החברות רכשו יחד מגרש הממוקם בדרך סלמה 25 בתל אביב יפו, בשטח 2.6 דונם. על המגרש קיימים שני מבנים המשמשים לטחנת קמח. על פי מדיניות העירייה, חלק מהמבנים הוגדרו לשימור. היקף זכויות הבניה המאושרות הינו 250% (כ – 6,500 מ"ר) בייעוד לתעשייה, מלאכה ומסחר. בכוונת החברות לקדם תכנית מפורטת למתחם שתכלול עירוב שימושם של מגורים, מסחר ותעסוקה, תוך הגדלת משמעותית של זכויות בנייה.
  • תמורה – 120,000,000 ₪.

דיווח מהעיתונות