פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 1.2.2022.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום –בניין "מגדלי השקל", סמוך למחלף גהה, בני ברק.
  • רוכשת – מניבים קרן הריט החדשה בע"מ.
  • ממכר – מכירת מלוא זכויות הבעלות במקרקעין בשטח של כ – 5,800 מ"ר ובניין למסחר ומשרדים הבנוי בתחומו בשטח כולל של כ – 17,000 מ"ר הידוע בשם "מגדלי שקל", כולל 7 קומות משרדים בשטח של כ – 12,000 מ"ר, שטחי מסחר ואחסנה של כ – 2,600 מ"ר כל אחד וכ – 450 מקומות חניה. למבנה זכויות בניה נוספות של כ – 5,000 מ"ר ברוטו למשרדים.
  • תמורה – 177,000,000 ₪.
  • NOI – נכון למועד הפרסום כ – 80% מהשטחים מושכרים עבור כ – 11,000,000 ₪; הערכות החברה להכנסות בתפוסה מלאה הינם כ – 12,500,000 ₪.

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1428001-1429000/P1428793-00.pdf