פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 18.9.2017.
  • מקור –עיתונות/אתר מאיה.
  • מיקום – חלקו המזרחי של אזור התעשייה קריית אריה בפתח תקווה – חלק מחלקות 5-6 בגוש 6366.
  • רוכש – קבוצת עזריאלי בע"מ.
  • שטח קרקע – 19 דונם.
  • תמורה – 91,000,000 ש"ח.
  • יעוד – תעסוקה.
  • שטחי בניה – כ- 53,000 מ"ר וכן מרתפי חניה.

קישור לכתבה בעיתונות

דיווח החברה באתר מאיה