פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 1.7.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – דרום תל אביב, בסמוך לאצטדיון בלומפילד, מתחם התחום בין הרחובות התחיה מצפון, שלבים ממזרח, בן צבי מדרום ודרך 3320 ממערב, בתל אביב (גו"ח 7087/59-60,73).
  • רוכש – קבוצת מנרב בע"מ.
  • ממכר – 50% מזכויות במקרקעין בשטח קרקע של כ- 10.5 דונם, המהווים חלק ממתחם בשטח קרקע כולל של כ- 22.7 דונם. על המקרקעין בנויים כיום שני מבנים: א. מבנה תעשיה ומלאכה בשטח כולל של 10,109 מ"ר המושכר לשוכרים שונים; ב. מבנה תעשייה בשטח של כ- 4,773 מ"ר המושכר לשני שוכרים. על המתחם חלה תב"ע המייעדת את השטח לתעשייה ומלאכה, כאשר קיים הסכם שיתוף בין כלל הבעלים במתחם לפיו המוכרת תוביל ותפעל באופן בלעדי לייזום וקידום תב"ע חדשה, אשר תכלול הוראות בדבר איחוד וחלוקה ושינוי ייעוד המתחם ע"פ עקרונות תכנית המתאר של תל אביב, כך שבהתאם לתכנון הנוכחי ניתן יהיה להקים במתחם 400 יח"ד וכ- 30,000 מ"ר (ברוטו) בייעוד תעסוקה ומסחר; חלקן של המוכרת ורוכשת במתחם לתכנון – 70%.
  • תמורה – 187,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות