פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.12.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – פרויקט "פרי פלייס", רחובות (חלקות 8 ו-9 בגוש 3696 מגרשים 1000 ו-1000A וחלק ממגרש 1004 המיועד לשפ"פ לפי תכנית רח/2005/ט).
  • זוכה – פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ.
  • ממכר – במסגרת זכיה בהתמחרות לרכישת הפרויקט שקודם ע"י חברת פרי נדל"ן, זכתה החברה ברכישת המקרקעין. בהתאם לתב"ע החלה על המגרשים ניתן להקים פרויקט שיכלול כ- 750 דירות למעונות סטודנטים בשטח פלדלת ממוצע של כ- 38 מ"ר, שטחי משרדים בשטח של כ- 22,000 מ"ר וכ- 1,250 מ"ר מסחר וכן שטחים תת קרקעיים לטובת הקמת חניון.
  • תמורה – כ – 370,933,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות