פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 7.7.2021.
  • מקור – עיתונות/מאיה.
  • מיקום – נתניה.
  • רוכש – קרדן נדל"ן.
  • יעוד – קרקע למגורים, משרדים ומסחר.
  • הממכר – 65% מקרקע בשטח כולל של כ- 30,000 מ"ר. בהתאם לתכנית חדשה, אשר הומלץ על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה על העברתה לאישור הוועדה המחוזית, המתחם מיועד לבנייה של 330 יחידות דיור וכן כ- 30,000 מ"ר משרדים וכ- 10,000 מ"ר שטחי מסחר.
  • שיעור הקומבינציה – 37% לבעלים.

קישור לכתבה בעיתונות

קישור לדיווח באתר מאיה