פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.11.2021.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – רחוב שינקין 42, תל אביב.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • רוכשים – Ewave Nadlan בעסקת קומבינציה.
  • ממכר – במסגרת הסכם התקשרה החברה לרכישת חלק מזכויות במקרקעין במסגרת עסקת קומבינציה עם בעלי הזכויות. על המקרקעין מתוכנן בניין מגורים בן חמש קומות מעל לקומת מסחר.
  • תמורה – בעלי הקרקע בבניין הקיים יקבלו זכויות בפרויקט החדש בשווי של כ-80,000,000 ₪; סך הכנסות הפרויקט מעורכות בכ – 140,000,000 ₪, משקף שיעור קומבינציה של כ – 57%.

קישור לכתבה בעיתונות