פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 20.6.2022.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – ראשון לציון.
  • רוכש – צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין (1992) בע"מ, במסגרת הליך פירוק שיתוף.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר –  80% מהזכויות (במושע), בחלקה 492 בגוש 3946, בשטח קרקע של 5,942 מ"ר. בחלקה קיימות זכויות בניה להקמת 112 יחידות דיור בבנייה רוויה.
  • תמורה – כ – 136,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ) צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת השקעות שבוצעו עד כה בסך של כ – 1,800,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה