פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 17.7.2022.
  • מקור – אתר מאיה / עיתונות.
  • מיקום –בניין "מגדל הארבעה" ברחוב הארבעה 28, תל אביב; מרכז מסחרי שכונתי ברחוב פנחס אילון 13, חולון.
  • רוכשת – סלע קפיטל בע"מ.
  • ממכר – זכויות חכירה מהוונת עד לשנת 2058 בשש קומות בשלמות במגדל הצפוני בתל אביב, בשטח כולל של כ – 7,000 מ"ר וכן 90 מקומות חניה; רכישת 80% ממרכז מסחרי שכונתי בחולון הכולל כ – 4,000 מ"ר ומקומות חניה.
  • תמורה – 294,700,000 ₪ בגין המגדל וכ – 136,500,000 ₪ בגין המרכז המסחרי.
  • NOI – נכון למועד הפרסום כ – 100% מהשטחים מושכרים עבור כ – 24,700,000 ₪ המגלם תשואה של כ – 5.7%.

דיווח החברה באתר מאיה

דיווח בעיתונות