פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 20.4.2021.
  • מקור – עיתונות/ מאיה.
  • מיקום – קריית המדע, נס ציונה (מגרשים 4001 ו-4401 על פי תכנית נס/3/145ב).
  • יעוד – משרדים ותעסוקה.
  • רוכשים – ויתניה בע"מ.
  • חלק במקרקעין – 50%.
  • ממכר – מחצית הזכויות בשני מגרשים בשטח קרקע כולל 14,256 מ"ר, המיועדים להקמת פרויקט משרדים ותעסוקה בשטח בנוי כולל של כ – 38,600 מ"ר שטחי משרדים, מעבדות ואולמות ייצור מעל 2 מרתפי חניה ושימושים אחרים בשטח כולל של כ- 23,400 מ"ר.
  • תמורה – 35,000,000 ₪ בתוספת מע"מ עבור מחצית מן הזכויות.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות