פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 27.3.2023.
  • מקור – מאיה/ עיתונות.
  • מיקום –קניון ים המלח, ים המלח.
  • רוכשת – רני צים מרכזי קניות בע"מ.
  • ממכר –רכישת זכויות החכירה המהוונות במקרקעין בשטח של כ – 6 דונם, שעליהם בנוי קניון "ים המלח" הכולל שטח לשיווק של 9,200 מ"ר.
  • תמורה – 152,000,000 ₪.
  • NOI – החברה צופה כי הNOI השנתי (100%) יגדל לכ – 20 מליון ₪ בשנים הקרובות, כיום ה – NOI  השנתי עומד על כ – 60% ומסתכם לסך של כ – 6 מליון ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות