פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.12.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב כישור 6 (גו"ח 6805/16), חולון.
  • רוכש – לוינסקי עופר בע"מ עם חברת פנמרה אחזקות בע"מ בחלקים שווים.
  • ממכר – חטיבת קרקע בשטח של כ- 6,425 מ"ר עליו בנוי מבנה ששטחו הינו כ – 1,051 מ"ר המיועד להריסה. המבנה וכ – 3,500 מ"ר חצר מושכרים לשוכר יחיד עד ל -30.4.2024, בדמי השכירות השנתיים הינם 850,000 ₪. בכוונת הרוכשות ומגדל הכישור (בעלת הזכויות במקרקעין גובלים), להגיש לעיריית חולון תכנון משותף לכל המתחם. התכנון עתיד לכלול זכויות בהיקף כולל של כ – 90,000 מ"ר, בייעוד למשרדים, שטחי מסחר ומגורים.
  • תמורה – 50,600,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות