פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 2.11.2022.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – לבנדה 53, פינת רחוב ראש פינה 30, תל אביב.
  • רוכשת – מניבים קרן הריט החדשה בע"מ.
  • יעוד – מגורים, משרדים, מסחר ומלונאות.
  • מכר – מלוא זכויות הבעלות בשטחי משרדים בהיקף של כ – 12,000 מ"ר, שטחי מסחר בהיקף של כ – 300 מ"ר וכ – 67 מקומות חניה. בהתאם לפרסום, בכוונת המוכר ליזום תוספת שטחי בניה במגדל בכ – 8,400 מ"ר נוספים במסגרת אישור תב"ע חדשה.
  • תמורה – 297,300,000 ₪.
  • NOI – ככל שהבניין יכלול 12,000 מ"ר שטחי משרדים ובתפוסה מלאה צפוי לעמוד על ממוצע של כ – 23,000,000 ₪, משקף תשואה של כ – 7.73%.

דיווח החברה באתר מאיה