פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח –13.9.2022.
  • רוכשים – אספן גרופ (1/3 מהזכויות).
  • מקור – אתר מאיה / עיתונות .
  • מיקום – עורף נמל אשדוד.
  • ממכר– מגרשים 105 ו- 1001 בהתאם לתכנית מס' 71/101/02/3א' המהווים חטיבת קרקע בשטח של כ – 42,325 מ"ר, המיועדים למטרת הקמת מרכז לוגיסטי בשטח בנוי כולל של כ – 33,000 מ"ר.
  • תמורה – 350,000,000 ₪ בתוספת מע"מ למלוא הזכויות (לתמורה יתווספו עלויות עסקה, אשר ביחס לחברה הינן בסך כולל של כ- 8 מ' ₪ מתוכן כ- 7 מ' ₪ בגין מס רכישה).

 

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות