פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.9.2022.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – באר יעקב.
  • יעוד – מרכז מסחרי.
  • רוכש – רוטשטיין נדל"ן בע"מ.
  • ממכר – 55% מזכויות הבעלות במגרש ביעוד מסחרי עליו ניתן להקים מרכז מסחרי בהיקף שטחים של כ – 3,300 מ"ר עיקרי.
  • תמורה – 25,000,000 ₪ + מע"מ.

קישור לדיווח החברה באתר מאיה