פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 11.1.2022.
  • מקור –עיתונות.
  • מיקום – קרקע ברחוב גלי תכלת היוקרתי, הרצליה פיתוח.
  • רוכש- רמי שבירו.
  • תמורה – 211,500,000 ₪ (בתוספת מע"מ).
  • יעוד – מלונאות.
  • ממכר – מגרש בשטח ברוטו של כ-11 דונם. באוגוסט 2020 ניתן תוקף סופי ומוחלט לתב"ע שאושרה בפברואר 2020 הכולל זכויות להקמת בית מלון בן 144 חדרים בשטח של כ-19,200 מ"ר ברוטו כולל מסחר.

קישור לכתבה בעיתונות