פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.6.2022.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – רחוב איינשטיין, ת"א.
  • רוכש – כלל ביטוח.
  • ממכר – 75% מהזכויות לשטחי המסחר בפרויקט בשטח כולל של 13,400 מ"ר.
  • תמורה – 385,000,000 ₪.

קישור לכתבה בעיתונות

קישור לדיווח במאיה