פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 22.2.2022.
  • מקור – אתר מאיה / עיתונות.
  • מיקום – רכס הכרמל המזרחי, חיפה.
  • רוכש –רמות בעיר בע"מ.
  • ממכר – מגרש עליו חלה תב"ע בתוקף להקמת שטח בנוי של כ – 9,000 מ"ר עיקרי עבור שימושים ציבוריים-מסחריים. בכוונת החברה להשביח הקרקע ולקדם תב"ע חדשה לשינוי ייעוד למגורים שיכולל כ – 75-85 יח"ד.
  • תמורה – 59,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

דיווח באתר מאיה

דיווח בעיתונות