פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 18.8.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – שדה התעופה, הרצליה.
  • רוכש – קבוצת יובלים השקעות בע"מ.
  • שטח קרקע – 7,500 מ"ר.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – חלקים ממגרש (52%) ביעוד מגורים א', בשטח של כ – 7,500 מ"ר, להם מוקנות זכויות לכ – 31 יח"ד; לגבי יתרת הזכויות במגרש חתמה החברה עם יתר בעלי הזכויות על הסכמי קומבינציה.
  • תמורה – כ – 27,000,000 ₪.

קישור להודעה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות