פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.9.2022.
  • מקור –מאיה.
  • מיקום – מתחם לודוויפול, ת"א.
  • יעוד – תעסוקה ומסחר.
  • רוכשת – קבוצת חג'ג' ייזום ונדל"ן בע"מ – במסגרת מימוש אופציות.
  • ממכר – שטח קרקע של כ – 6,650 מ"ר מתוך שטח של 12,500 מ"ר המיועדים להקמת פרויקט תעסוקה במתחם לודוויפול. בנוסף מימשה אופציות לרכישת 3,300 מ"ר קרקע נוספים, סמוכים ומחוץ למתחם הפרויקט המיועד.
  • תמורה – סך כולל של כ – 230,000,000 ₪ + מע"מ.

קישור לדיווח החברה באתר מאיה