פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 7.12.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום –אלעד.
  • רוכש – רוטשטיין נדל"ן בע"מ.
  • ממכר – רכישת אופציה להתקשר בהסכם חכירה עם רמ"י, בפטור ממכרז, ביחס למקרקעין בשטח של 17 דונם, עם אפשרות לבניית 160 יחידות דיור. העסקה מותלת באישור רמ"י להקצאת המקרקעין למוכרים או מי מטעמם לרכישה בדרך של פטור ממכרז בהתאם להסכם החכירה וזאת בתוך 60 חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם בין הצדדים (6.12.2022).
  • תמורה בגין האופציה – סך של 23 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות