פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 11.5.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – הגפן 4 חיפה.
  • רוכש – מניבים – קרן הריט החדשה בע"מ.
  • ממכר – 50% מהזכויות בבית אבות סיעודי בשטח כולל של – 4,200 מ"ר, הכולל בסה"כ 130 מיטות גריאטריה סיעודית, שמתוכן כ- 70 מיטות לסיעוד מורכב. במבנה מופעל מכון דיאליזה.
  • NOI – השנתי הצפוי מוערך בכ – 1.47 מיליון ש"ח (חלק החברה). כולל הסכם שכירות עם עלייה מדורגת בדמי השכירות.
  • תמורה – 23.25 מיליון ש"ח + הוצאות רכישה (כ- 1.5 מיליון ש"ח, בעיקר מס רכישה).

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות