פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 23.3.2022.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – פארק חמ"ן, חבל מודיעין.
  • רוכש – אפי קפיטל נדל"ן ושובל נחשון ביצוע בע"מ.
  • ממכר – קרקע במכרז של רמ"י בשטח כולל של כ-5,500 מ"ר, לשימושי לוגיסטיקה ואחסנה.
  • תמורה – 37,000,000 ₪, בתוספת הוצאות פיתוח של 9,000,000 ₪.

קישור לכתבה בעיתונות