פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 9.1.2022
  • מקור –עיתונות.
  • מיקום – הירקון, בני ברק, מתחם BBC.
  • זוכים – חברת קפיטל פלטינום, צפריר וזהור שרבט ויהלום.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – במסגרת זכייה במכרז של החברה הכלכלית, רכשה קרקע בשטח 20,000 מ"ר, הכוללת זכויות בנייה ל – 200 יח"ד וקומת קרקע מסחרית.
  • תמורה – 220,000,000 ₪.

קישור הכתבה בעיתונות