פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 12.9.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – תחום מועצה אזורית שדות דן, בצדו המזרחי של כביש 44 (כביש רמלה בין דגן), בסמיכות למושב ניר צבי ובקרבת בית החולים אסף הרופא וצומת רופין (מגרש א' על פי תכנית גז/342/5 המהווה חלקים מחלקות 24 עד 28 ו-49 בגוש 4225 וחלקים מחלקות 2 עד 4 ,56 ,57 , 70, 71, ו-73 בגוש 4227).
  • רוכש – אמות השקעות בע"מ.
  • ממכר – מתחם הידוע כ-"פארק לוגיסטי צריפין" הכולל כ-274 דונם, מתוכם כ-224,000 ביעוד אחסנה ומלאכה, אחסנה ומשרדים, וכ-50 דונם ביעוד לדרכים, שפ"פ ושצ"פ, עליהם בנויים 18 מבנים לוגיסטיים בשטח בנוי כולל של כ-113,000 מ"ר. בכוונת החברה לפתח את המתחם ולהשביחו במסגרת תכנית בניין עיר החלה על המקרקעין ומאפשרת אחסנה לגובה 18 מטר ו/או במסגרת ייזום תכנית בנין עיר חדשה.
  • תפוסה – המבנים הלוגיסטיים הקיימים במתחם מושכרים בתפוסה מלאה ל-28 שוכרים שונים, דמי השכירות המצרפיים עומדים על סך כולל שנתי של כ-56,000,000 ₪ (כולל דמ"נ).
  • תמורה – 1,518,000,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות