פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 15.4.2023.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – רחוב הפרדס, הוד השרון (גו"ח 6442/798).
  • ייעוד – מסחר.
  • רוכש – קבוצת יקוטיאל (במסגרת הליך כינוס נכסים).
  • ממכר – החברה רכשה זכויות במקרקעין הידועים כחלקה 798 בגוש 6442 בשטח קרקע כולל של 3,000 מ"ר, הכולל זכויות בניה בשיעור של 250% עיקרי עילי בייעוד למסחר.
  • תמורה – 45.25 מיליון ₪.

דיווח מהעיתונות