פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 30.6.2021.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – מצפון לשכונת נווה גן וליד הכפר הירוק, רמת השרון (גו"ח 6617/9 מגרש 17 לפי תכנית 553-0190975).
  • זוכה – אחים אוזן חברה לבנייה בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה במגרש 17 במתחם א' עליו ניתן לבנות 80 יח"ד.
  • תמורה – 185,000,000 ₪ (כולל הוצאות פיתוח).

קישור לכתבה בעיתונות