פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 25.1.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – אזור התעשיה קריית אריה, פתח תקווה ( גוש 6365 חלק מחלקות 17-18).
  • רוכש – אספן גרופ בע"מ.
  • ממכר – קרקע בשטח כולל של כ-15,000 מ"ר, עליה בנוי מרכז לוגיסטי בשטח בנוי של כ- 4,196 מ"ר המושכר בשיעור במלואו ומניב הכנסה שנתית של כ- 4,500,000 ₪, וכן בניין משרדים בן 4 קומות בשטח בנוי של כ-1,700 מ"ר, המושכר בשיעור תפוסה של 50% ומניב הכנסה שנתית של כ- 500,000 ₪. בנוסף, קיימת יתרת זכויות בנייה בהיקף של כ-35,000 מ"ר, לגביהם מתנהל מו"מ בין המוכר לצד שלישי על הסכם הקמה והשכרה של מבנה משרדים ולוגיסטיקה.
  • תמורה – 126,000,000 ₪ בתוספת מע"מ. לתמורה יתווסף תשלום של כ- 8,500,000 ₪ בגין עלויות עסקה הכוללות בין היתר מס רכישה בסך של כ-7,600,000 ₪. ככל שיחתם ההסכם כאמור לעיל עם צד שלישי, ישולם למוכר תמורה נוספת בסך של 14,000,000 ₪ בתוספת מע"מ. ככל שלא ייחתם ההסכם, החברה תהא מחויבת בתשלום דמי ייזום למוכר בסך של 2,000,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות