פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 30.6.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב השקד 27, פארק תעשיות חבל מודיעין (9231/5).
  • זוכה – סלע קפיטל נדל"ן בע"מ.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז נמכרו 100% מזכויות החכירה בבניין בן 4 קומות ומרתף חניה, בשטח קרקע של 3,642 מ"ר, בשטח בנוי כולל של 5,811 מ"ר (4,346 מ"ר עילי), וכן 66 מקומות חניה. המבנה משמש ללוגיסטיקה ולתעשיה עתירת ידע.
  • תפוסה – הנכס מושכר בתפוסה של 83% לשבעה שוכרים, לתקופות שכירות של עד 4 שנים ובתוספת אופציות להארכת הסכמי השכירות לתקופות שונות של עד 5 שנים נוספות.
  • הכנסה שנתי נקיה צפויה (NOI) – 2,850,000 ₪ לגבי כל השטח המניב בתפוסה מלאה, המהווים שיעור תשואה של כ-6.3%.
  • תמורה – 45,400,000 ₪ בתוספת מע"מ (הוצאות עסקה נלוות בסך 2,800,000 ₪).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות