פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.12.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מתחם "טלרד", לוד (מגרשים 109-110 וחלק ממגרש 112 בהתאם לתכנית תמ"ל/2002/ב)
  • רוכש – רוטשטיין נדל"ן בע"מ במשותף עם חברה פרטית (שותפתה בפרויקט "כרמי הנדיב").
  • יעוד – מגורים מסחר ותעסוקה.
  • ממכר – מקרקעין בשטח כולל של כ- 20,000 מ"ר המהווים חלק ממתחם "טלרד", אשר כיום על המקרקעים בנוי מתחם משרדים ומסחר המושכר ומניב הכנסות משכירות. בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין, קיימות זכויות לבניית כ-900 יח"ד, כ-6,200 מ"ר שטחי מסחר, כ-7,800 שטחי תעסוקה וכ-2,200 מ"ר שטחים למוסדות ציבור.
  • תמורה – 275,000,000 ₪ בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה.

דיווח החברה באתר מאיה

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות