פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 20.4.2021.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – נשר.
  • רוכש – רוטשטיין נדל"ן בע"מ.
  • ממכר – מקרקעין בשטח של כ- 28,000 מ"ר הכוללת זכויות לבניית פארק תעשיה קלה ועסקים אשר מיועד לתעשיות עתירות ידע, מחקר ופיתוח בהיקף של כ- 40,000 מ"ר.
  • יעוד – מסחר ותעסוקה.
  • תמורה – 61,000,000 ₪.

קישור להודעה באתר מאיה