פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 4.1.2023.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – אזור התעשייה קריית אריה, פתח תקווה.
  • המוכרת – חברת מישורים.
  • ממכר – בניין משרדים הכולל 5 קומות (וקומת מרתף), בשטח של 2,285 מ"ר. בנוסף נמכרו זכויות החברה למערכת הפוטו וולטאית המותקנת על הבניין.
  • תמורה – 22 מיליון ₪ בתוספת מע"מ. תמורה בגין מערכת פוטו וולטאית – 350,000 ₪.
  • NOI – התמורה משקפת שיעור תשואה של כ – 6.2% ביחס ההכנסות המתקבלות בנכס כיום.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות