פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 14.3.2022.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – בניין משרד החינוך, רחוב הנביאים, ירושלים
  • מוכרת – אלדן פיתוח מפעלי תיירות.
  • ממכר – בניין משרדים; במקום מקודמת תב"ע לשימושי מגורים.
  • תמורה – 300,000,000 ₪.

קישור לכתבה בעיתונות