פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 1.11.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מוכר – חברת מצלאוי.
  • מיקום – רחוב משה אביב 3, אור יהודה (גו"ח 7216/2-5).
  • ממכר – זכויות חכירה בבניין בן 4 קומות, אשר עד לאחרונה שימש כמשרדי החברה. בהתאם להסכם החכירה הזכויות כאמור עתידות להסתיים בשנת 2022, כל התשלומים הצפויים לרמ"י בגין הארכת תקופת החכירה יחולו על הקונה בלבד.
  • תמורה –  15,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות