פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 8.2.2022
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – שכונת רמת אלחנן, בני ברק.
  • רוכש – חברת ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ.
  • ממכר – 48 יחידות דיור המהוות בניין אחד בשלמותו, 10 חניות תת קרקעיות ו- 14 מחסנים (בבניה).
  • תמורה – 97,000,000 ₪.
  • ניתנה לחברה זכות סירוב ראשונה ואופציה לרכישת 10 מחסנים נוספים תמורת תשלום של 60,000 ₪ כולל מע"מ לכל מחסן, ו-5 חניות נוספות בבניין תמורת תשלום של 115,000 ₪ כולל מע"מ לכל חניה.

דווח החברה באתר מאיה