פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 2.6.2021
  • מקור – אתר מאיה.
  • רוכש – וויי – בוקס נדל"ן בע"מ.
  • מיקום – דרום תל אביב.
  • ממכר – מלוא זכויות הבעלות במגרש בשטח של כ-323 מ"ר, הבנוי בו מבנה לשימור מחמיר בשטח בנוי של כ-500 מ"ר. היקף זכויות הבניה המוערך בהתבסס על תכנית המתאר המקומית תא/5000, הינו 3,200 מ"ר זכויות למסחר, משרדים ומגורים. הנכס כיום מושכר למספר שוכרים, חלקם בשכירות חופשית וחלקם בשכירות מוגנת.
  • תמורה – 31,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה