פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 23.11.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • רוכש – מניבים קרן הריט החדשה בע"מ.
  • מיקום – אזור התעשיה הדרומי, אור יהודה ( גו"ח 6483/137/1)
  • ממכר – זכויות חכירה (המסתיימות בתאריך 2.4.2050) במקרקעין בשטח של כ- 2,800 מ"ר עליהם בנוי "בניין המניפה" הכולל קומת מסחר, ארבע קומות משרדים וקומת גג בשטח עילי כולל של כ- 6,500 מ"ר, מעל 2 קומות מרתף תת"ק בשטח של כ- 5,300 מ"ר הכולל כ-180 מקומות חניה. כ-90% משטחי הממכר מושכרים לשוכר יחיד, המשכיר בין היתר חלקים משטחי הבניין בשכירות משנה, הסכם השכירות עתיד להסתיים בתאריך 31.12.2021, החברה בוחנת אופציה להארכת ההסכם.
  • NOI – השנתי הצפוי להערכת החברה מהשכרתו המלאה של הבניין, לאחר ביצוע שיפורים והתאמות הינו כ- 5,500,000 ₪ – 6,100,000 ₪.
  • תמורה – 64,000,000 ₪ בתוספת מע"מ (לא כולל הוצאות עסקה של כ-4,300,000 ₪).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות