פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 3.3.2022.
  • מקור – מאיה / עיתונות.
  • מיקום – דרך יפו 9, תל אביב (גו"ח 7421/9).
  • רוכשת – YBOXנדל"ן בע"מ.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – מתחם "בית רומנו" לרבות הזכויות וההתחייבויות על פי הסכמי השכירות והניהול בנכס (דמי השכירות השנתיים המושלמים כיום הינם כ-2,700,000 ₪). המקרקעין בשטח כולל של כ – 3,000 מ"ר, בהתאם לתב"ע הקיימת ניתן לבנות על המקרקעין כ – 140 יח"ד למגורים בנוסף לשטחי המסחר הקיימים בהיקף של כ – 2,500 מ"ר.
  • תמורה – 371,000,000 ₪ בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות