פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 26.4.2022
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – "בית מאני" הממוקם ברחוב יהודה הלוי 30-36, תל אביב (גוש 6924 חלקה 25 וכן חלק מחלקה 10.
  • רוכשת – סלע קפיטל נדל"ן בע"מ.
  • ממכר – מלוא הזכויות "בבית מאני" המהווה בניין בן 13 קומות מעל קומת הקרקע ו-5 קומות מרתפי חניה, בשטח בנוי כולל כ-22,100 מ"ר (כולל 208 חניות תת קרקעיות).
  • רווח תפעולי נקי (NOI) – 32,000,000 ש"ח המהווים שיעור תשואה של כ-5.1%.
  • תמורה – 623,000,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות