פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 9.2.2022.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – רוטשילד 87, תל אביב.
  • מוכרים – אמיר יקותיאל וברק אברמוב.
  • ממכר – בניין מגורים המיועד לשימור, לבניין היתר בנייה לתוספת 2.5 קומות וחפירת מרתף חניה, שטחו הכולל יעמוד על 1,700 מ"ר ומתוכננות בו 16 דירות.
  • תמורה – 70,000,000 ₪.

קישור לכתבה בעיתונות