פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 2.8.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב הניצחון 13, טבריה.
  • רוכש – סלע קפיטל נדל"ן בע"מ.
  • ממכר – זכויות הבעלות בקרקע בשטח של כ-3,575 מ"ר, עליה מבנה המשמש כבית אבות סיעודי בן 7 קומות, בשטח בנוי כולל של כ- 7,000 מ"ר. הנכס מושכר במלואו לשוכר אחד המתמחה בניהול, תפעול ואחזקה של בתי אבות סיעודיים לתקופה של 11 שנים.
  • NOI – דמי השכירות השנתיים נטו מסתכמים בסך של כ-6,200,000 ₪, המשקפים תשואה שנתית בשיעור של 6.8% ביחס לסכום הרכישה.
  • תמורה – 91,000,000 ₪ בתוספת מע"מ והוצאות עסקה נלוות הסך של 6,400,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות