פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 20.6.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – בני ברק
  • רוכש – רוטשטיין נדל"ן בע"מ בעסקה משותפת עם בעלים של 20% בקרקע.
  • ממכר – 80% מהזכויות בקרקע בשטח 2,400 מ"ר, לבניית 86 יח"ד וכ – 800 מ"ר מסחר.
  • תמורה – 20,000,000 ₪ בתוספת מע"מ. בנוסף, העסקה המשותפת תשלים את יתרת התשלומים בגין הקרקע בשלמות (נרכשה במקור במסגרת מכרז של החכ"ל בני ברק) בסך 17,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות