פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 10.5.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – שכונת סיגליות, באר שבע
  • זוכה – קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • מס' יח"ד – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה לחכירת מקרקעין המיועדים להקמת כ-76 יח"ד.
  • תמורה – 20,900,000 ₪ כולל הוצאות פיתוח ומיסים.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות