פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 27.10.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – באר יעקב.
  • רוכש – צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין בע"מ.
  • ממכר – 57 יח"ד בפרויקט live הנמצא בשלבי הקמה, כולל שני מגדלי מגורים הכוללים 190 יח"ד.
  • תמורה – 128,720,000 ₪ כולל מע"מ צמוד למדד תשומות הבניה.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות