פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 16.1.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – אזור התעשיה בצפון מזרח כפר סבא.
  • יעוד – מרכז מסחרי.
  • רוכש – קרדן ישראל בע"מ.
  • ממכר – 50% מזכויות בפרויקט בהקמה, חטיבת קרקע של 53 דונם, עליו מפתחת המוכרת (רני צים מרכזי קניות בע"מ), בהתאם להסכם פיתוח עם רמ"י, מבנה רב שימושים בהיקף המתוכנן כ- 90,000 מ"ר (כולל חניות תת קרקעיות). קומת המסחר צפויה להתאכלס במהלך שנת 2022 ושאר חלקי הפרויקט בשנת 2024.
  • תמורה – 165,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות