פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 17.4.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – "מגדל פלטינום" הממוקם ברחוב הארבעה, תל אביב.
  • רוכשת – סלע קפיטל נדל"ן בע"מ.
  • ממכר – סה"כ 4.5 קומות (חלק מקומת הקרקע, מקומות 1 ו-2 ומקומות 22 ו-23), בשטח כולל של כ- 3,350 מ"ר, 85 מקומות חניה וכ- 1,000 מ"ר שטחי מחסנים וזכויות בניה. קומות המשרדים מאוכלסים בשיעור תפוסה של 82%.
  • NOI – סה"כ בתפוסה מלאה 7,000,000 ₪ (בהתאם להערכת החברה) המהווים שיעור תשואה של כ-6.40% ביחס לסכום הרכישה, לא כולל שווי זכויות הבניה המוערכות בשווי של כ- 6 מיליון ש"ח.
  • תמורה – 115,000,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

דווח החברה באתר מאיה