פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 14.9.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • רוכש – מבנה נדל"ן בע"מ.
  • מיקום – תל אביב.
  • ממכר – 23 נכסי מקרקעין ביעוד מגורים, מסחר ומשרדים וביניהם בניין ההנהלה של בנק איגוד לישראל בע"מ ברחוב אחוזת בית וכן, בניין מגרשים ברחוב לינקולן וסניף תל אביב ראשי של בנק איגוד ברחוב אחד העם. נכסי המקרקעין יושכרו למוכרות או לחברה הקשורה להן לתקופות משתנות של עד 23 שנה ויחד עם הסכמי מכר פרטניים ייחתמו הסכמי שכירות בין הצדדים. סך דמי השכירות השנתיים בגין נכסי הנדל"ן שיושכרו כאמור, צפוי להסתכם בכ- 25,000,000 ₪.
  • תמורה – 530,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות