פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 9.9.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – 'מתחם האלף', ראשון לציון.
  • מוכרים – הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואקרו לנדסקייפ שותפות מוגבלת.
  • ממכר – רכישת 22.5% מכל זכויותיהן והתחייבויותיהן במקרקעין של המוכרות, המקנות לרוכש זכויות בניה של 80,000 מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה ומסחר וכן למקומות חניה.
  • תמורה – 128,000,000 ₪ בתוספת מע"מ. התמורה כפופה להתאמות ככל ויהיו זכויות נוספות במגרש שאינן צפויות להיות מהותיות לחברה. בנוסף תשיב החברה למוכרות חלק יחסי הוצאות שנשאו עבור ביצוע חפירה והוצאות תכנון ורישוי של הפרויקט בסך של כ-6,800,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות