פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 30.8.2022
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מתחם הנשיא, גבעת שמואל (גוש 6392 חלקה 31)
  • זוכה – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה בזכויות להקמת 154 יחידות דיור ומסחר במושע במגרש מס' 7 במתחם הנשיא מזרח בהתאם לתכנית תמל/2006. הזכויות המלאות במגרש כוללות זכויות לבניית 165 יח"ד וכן 760 מ"ר מסחר, במסגרת המכרז תרכוש החברה כ-93% מכלל זכויות הבניה במגרש.
  • תמורה – כ-238,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ) ובתוספת הוצאות פיתוח בסך של כ-6,500,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה.

קישור לכתבה בעיתונות